Senaste Styrelse för "Swivelfeet Linedancers"

Styrelsemedlemmar, valda vid sista årsmötet den 16 februari 2020

 

Position

Namn

Mandatperiod

E-post

Mobil tfn

 

Ordförande

Elisabeth Persson

2 år - 2019-20

bettanpersson8@gmail.com

070-363 72 44

Sekreterare

Janne Blom

2 år - 2020-21

webmaster@swivelfeet.se

070-279 33 99

Kassör

Zenita Persson

2 år - 2020-21

zenita40@telia.com

070-238 48 74

Ledamot

Annika Thyrén

2 år - 2019-20

annika_thyren@hotmail.com

070-638 96 76

Ledamot

Annette Hagberg

2 år - 2019-20

annettefromsweden@gmail.com

070-625 53 96

 

Ledamot

Sigbritt Östling

2 år - 2020-21

sigbritto51@gmail.com

070-589 60 91

Ledamot

Kristina Jonsson

2 år - 2020-21

kristinajonsson80@spray.se

073-033 00 41

E-postadress till Swivelfeet

 

info@swivelfeet.se

 
Faktureringsadress = Swivelfeet Linedancers
c/o Janne Blom Östra Stationsgatan 30 B 821 42 Bollnäs
(Kassör)
Swivelfeet Linedancers styrelsemedlemmar har genomgått utbildning i "Styrelsekunskap"
Utbildningen har genomförts som studiecirkel hos ABF Bollnäs
Studiematerial;
Föreningsboken,
från Bilda förlag

Revisorer, valda vid sista årsmöte den 16 februari 2020

 

Position

Namn

Mandatperiod

E-post

Mobil tfn

Sammankallande

Ulla Olsson

1 år - 2020

jan.ulla@telia.com

070-354 28 47

Ledamot

Lisa Jonsson

1 år - 2020

lisaj@sent.com

076 774 35 44

Valberedning, valda vid sista årsmöte den 16 februari 2020

 

Position

Namn

Mandatperiod

E-post

Mobil tfn

Sammankallande

Agneta Forsström

1 år - 2020

a-k.forsstrom@telia.com

073-842 17 63

Ledamot

Gun-Britt Lindblom

1 år - 2020

gunlind064@gmail.com

076-128 84 83

Ledamot

Berber Eppinga

1 år - 2020

berber@live.se

070-644 35 76

Festkommitté, utsedd av styrelsen den 16 februari 2020

 

Position

Namn

Mandatperiod

E-post

Mobil tfn

Sammankallande

Elisabet Persson

1 år - 2020

bettanpersson8@gmail.com

070-363 72 44

Ledamot

Kristina Jonsson

1 år - 2020

kristinajonsson80@spray.se

073-033 00 41

Sidan uppdaterad 2021-05-01