FaR® FaR® - Fysisk aktivitet på recept
  FaR är en medicinsk ordination.
  Syftet är att långsiktigt öka fysisk aktivitet och därigenom förebygga eller behandla en rad sjukdomar.

 
FaR innebär att fysisk aktivitet på recept ordineras på samma sätt som läkemedel, med dokumentation av sjukhistoria, ordination på recept och uppföljning av behandlingsresultat.
   
www.fyss.se
FYSS är ett verktyg för dig som arbetar med att ordinera fysisk aktivitet.
En rad olika experter har hos ett 40-tal diagnoser samlat den senaste
evidensen om sambandet mellan fysisk aktivitet och hälsa
   
Sidan uppdaterad 2019-03-02