Styrelse för "Swivelfeet Linedancers"

Styrelsemedlemmar, valda vid årsmöte den 18 februari 2018

 

Position

Namn

Mandatperiod

E-post

Mobil tfn

 

Ordförande

Gun-Marie Edwardsson

2 år - 2017-18

gmedwardsson@hotmail.com

073-984 45 00

Sekreterare

Janne Blom

2 år - 2018-19

webmaster@swivelfeet.se

070-279 33 99

Kassör

Zenita Persson

2 år - 2018-19

zenita40@telia.com

070-238 48 74

Ledamot

Annika Thyrén

2 år - 2017-18

annika_thyren@hotmail.com

070-638 96 76

Ledamot

Annette Hagberg

2 år - 2017-18

annettefromsweden@gmail.com

070-625 53 96

 

Ledamot

Elisabet Persson

2 år - 2018-19

bettan.persson@helsingenet.com

070-363 72 44

Ledamot

Kristina Jonsson

2 år - 2018-19

kristinajonsson80@spray.se

073-033 00 41

E-postadress till föreningen

 

info@swivelfeet.se

 
Postadress = Swivelfeet Linedancers
c/o Gun-Marie Edwardsson Wilhelmina Skoghs gata 3 Lägenhet 1406 803 02 Gävle
Org. Nr:
802451-0540
Faktureringsadress = Swivelfeet Linedancers
c/o Zenita Persson Alirgatan 22 B 821 32 Bollnäs
(Kassör)
Alla betalningar till Swivelfeet Linedancers skall ske till vårt Plusgiro konto PG Nr 
550241-4
Swivelfeet Linedancers styrelsemedlemmar har genomgått utbildning i "Styrelsekunskap"
Utbildningen har genomförts som studiecirkel hos ABF Bollnäs
Studiematerial;
Föreningsboken,
från Bilda förlag

Revisorer, valda vid årsmöte den 18 februari 2018

 

Position

Namn

Mandatperiod

E-post

Mobil tfn

Sammankallande

Birgitta Sundgren

1 år - 2018

birgittasundgren@gmail.com

070-265 12 38

Ledamot

Lisa Jonsson

1 år - 2018

lisaj@sent.com

076 774 35 44

Valberedning, valda vid årsmöte den 18 februari 2018

 

Position

Namn

Mandatperiod

E-post

Mobil tfn

Sammankallande

Agneta Forsström

1 år - 2018

a-k.forsstrom@telia.com

073-842 17 63

Ledamot

Gun-Britt Lindblom

1 år - 2018

gunlind064@gmail.com

076-128 84 83

Ledamot

Berber Eppinga

1 år - 2018

berber@live.se

070-644 35 76

Festkommitté, utsedd av styrelsen den 18 februari 2018

 

Position

Namn

Mandatperiod

E-post

Mobil tfn

Sammankallande

Elisabet Persson

1 år - 2018

bettan.persson@helsingenet.com

070-363 72 44

Ledamot

Ingalill Holmström

1 år - 2018

ingalill.holmstrom@gmail.com

073-052 47 30

Ledamot

Gun-Marie Edwardsson

1 år - 2018

gmedwardsson@hotmail.com

073-984 45 00

Ledamot

Kristina Jonsson

1 år - 2018

kristinajonsson80@spray.se

073-033 00 41

Sidan uppdaterad 2018-03-20